Standard plemene FCR

Datum publikace oficiálního standardu plemene Flat Coated Retriever je 28.7.2009 a plemeno pochází z Velké Británie.

Využití
Lovecký pes
KLASIFIKACE F.C.I.
Skupina 8 retrívři, slídiči, vodní psi. Sekce 1 retrívři. S pracovní zkouškou.
CELKOVÝ VZHLED
Bystrý, aktivní pes střední velikosti s inteligentním výrazem, silný bez těžkopádnosti, elegantní, aniž by byl příliš hubený.
CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT
Obecně obdařen přirozenými vlohami loveckého psa, optimismem a vlídností, které se projevují nadšenou akcí ocasu; spolehlivý a laskavý.
HLAVA
Dlouhá a půvabně modelovaná.
LEBEČNÍ PARTIE
Mozkovna: Plochá a středně široká.
Stop: Mírný stop mezi očima, nikdy není zdůrazněn, linie hlavy nejsou konvergující ani divergující.
OBLIČEJOVÁ PARTIE
Nosní houba: Dobré velikosti, s otevřenými nozdrami.
Čelisti / zuby: Čelisti dlouhé a silné, schopny nést zajíce nebo bažanta, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo. Zuby zdravé a silné.
Oči: Střední velikosti, tmavě nebo oříškově hnědé, s velmi inteligentním výrazem (kulaté vystupující oči jsou vysoce nežádoucí). Nejsou uloženy šikmo.
Uši: Malé a dobře nasazené, a nesené ploše přilehlé ke stranám hlavy.
KRK
Hlava dobře posazená na krku. Využití délky a bez hrubosti, symetrický a šikmo nasazený na plece, dobře přecházející do hřbetu, umožňuje psovi snadno hledat stopu.
TRUP
Bedra: Krátká a kvadratická. Otevřená a dlouhá bedra jsou vysoce nežádoucí.
Hrudník: Hluboký a široký, s dobře vyjádřeným hrudníkem. Přední žebra plochá. Dobře vyvinutý hrudní koš, který se postupně vyklenuje a uprostřed je výrazně klenutý, ale směrem k pánevním končetinám klenutí opět ubývá.
OCAS
Krátký, rovný a dobře nasazený, nesen vesele, ale nikdy nad úrovní hřbetu.
HRUDNÍ KONČETINY
Přední běhy rovné se silnými a kvalitními kostmi.
Lokty: Pohybují se čistě a rovnoměrně podél hrudníku.
Přední tlapy: Kulaté a silné s těsně přiléhajícími a dobře klenutými prsty. Polštářky silné a tvrdé.
PÁNEVNÍ KONČETINY
Svalnaté. Měly by být rovnoběžně postaveny a rovné.
Kolena: Přiměřeně zaúhlená.
Nárty: Přiměřeně zaúhlené a hluboko posazené. Kravský postoj je vysoce nežádoucí.
Zadní tlapy: Kulaté a silné s těsně přiléhajícími a dobře klenutými prsty. Polštářky silné a tvrdé.
CHODY / POHYB
Volný a plynulý, přímý a rovnoběžný při pohledu zepředu a zezadu.
SRST
Hustá, jemné až střední textury a dobré kvality, co nejhladší. Končetiny a ocas nesou výrazné prapory. Praporce v dospělosti dotvářejí eleganci dokonalého psa.
BARVA
Pouze černá nebo játrová.
VELIKOST
Upřednostňovaná výška: Psi: 59 - 61,5 cm, Feny: 56,5 – 59 cm.
Upřednostňovaná hmotnost v pracovní kondici: Psi: 27-36 kg, Feny: 25-32 kg.
VADY
Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa a na jeho schopnost vykonávat tradiční práci.
Vyřazující vady: Agresivní nebo příliš plaší psi Jakýkoliv pes jasně vykazující tělesné nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován.
POZN
Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.
zdroj
ČMKU

 

fade

fade

fade

 

<< Základní informace        Chovné podmínky >>        Fotogalerie flatů >>

Naposledy změněno neděle, 23 srpen 2015 16:30
zpátky nahoru