Zkušební řády pro retrievery 2015

Přinášíme Vám zkušební řády pro retrievery, platný od 1.1.2015. Postupně budeme doplňovat všechny zkoušky, prosíme o chvilku strpení :-).

 • Klubové lesní zkoušky (KLZ)

  Lesní zkoušky jsou soutěže retrieverů k vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné, tak i dosledu spárkaté zvěře. Na zkouškách se uděluje titul CACT a res. CACT.

   
  Předmět Nejnižsí známka pro cenu Koef. Max. počet bodů
  I. II. III.
  1. Nos 3 2 1 8 32
  2. Vyhledání 3 2 1 5 20
  3. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře 3 2 1 5 20
  4. Přinášení vlečené srstnaté 3 2 1 5 20
  5. Práce před barvou          
       a) šoulačka  3 2 1 6 24
       b) následování volně  3 2 1 4 16
       c) následování na řemeni 3 2 1 2 8
  6. Práce na barvě spárkaté          
       a) vodič 3 2 1 10 40+5
       b) oznamovač 3 2 1 15 60
       c) hlásič 3 2 1 15 60
  7. Chování na stanovišti v lese 3 2 1 2 8
  8. Odložení 3 2 1 2 8
  9. Chování po výstřelu 3 2 1 2 8
  10. Poslušnost a ovladatelnost 3 3 1 6 24
  11. Vodění psa - volné 3 2 1 4 16
  11. Vodění psa - na řemeni 3 2 1 2 8
  12. Přinášení 3 2 1 6 24
  13. Radost z práce 3 2 1 4 16
  Nejnižší počet bodů pro cenu 195 150 120   280

   

  Přinášení se hodnotí u disciplíny 3. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře
  Poslušnost a ovladatelnost při disciplínách 2. Vyhledávání a 3. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře
  Radost z práce se hodnotí po celou dobu zkoušek, při více skupinách se ohodnotí vždy jednou pomocnou známkou za skupinu

  Kompletní popis disciplín ke stažení zde.

 • Klubové podzimní zkoušky (KPZ)

  Podzimní zkoušky jsou soutěže retrieverů k vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře. Na zkouškách se uděluje titul CACT a res.CACT.

   

  Další informace připravujeme...

 • Klubové zkoušky přinášení retrieverů (KZPR)

  KZPR je zkouška chovu, vlastností a výkonu. Na této soutěži prokazují retrieveři schopnost pro vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře. ZPR posuzují rozhodčí s kvalifikací pro VZ. Může být dvoudenní nebo jednodenní.Na zkouškách se uděluje titul CACT a res.CACT.

   

  Další informace připravujeme...

 • Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů (KVZPR)

  KVZPR je zkouška, kde retriever musí prokázat všestrannou použitelnost v lovecké praxi. Na této soutěži prokazují retrieveři všestrannou schopnost pro vyhledávání, dohledání usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné jak drobné tak i spárkaté zvěře. KVZPR jsou zkoušky dvoudenní. Psi, kteří úspěšně absolvují KVZPR, mají právo na záznam v plemenné knize a v průkazu původu jako „U“. Dále se mohou kvalifikovat na MSR (Mezinárodní soutěž retrieverů). Na zkouškách se uděluje titul CACT a res.CACT.

   

  Další informace připravujeme...

 • Klubové zkoušky z vodní práce (KZVP)

  Zkoušky z vodní práce jsou soutěže retrieverů k vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné vodní zvěře. Na SZVPR posuzují rozhodčí s kvalifikací pro ZVP a VZ. Na zkouškách se uděluje titul CACT a res.CACT.

   

  Další informace připravujeme...

 

Tento zkušební řád byl převzat z oficiálního zkušebního řádu ČMKJ pro retrievery platný od 1.1.2015. Slouží pouze pro lepší orientaci mezi jednotlivými zkouškami a nelze se na něj odvolávat při vykonání zkoušek.

Naposledy změněno neděle, 21 únor 2016 18:17
zpátky nahoru